نگهداری و سرپرستی امور اداری و مالیاتی شرکت در آلمان

نگهداری و سرپرستی امور اداری و مالیاتی شرکت در آلمان

در صورت عدم نیاز به دفتر فیزیکی کار در آلمان، این مؤسسه خدمات دفتر مجازی برای شرکت­های ثبت شده در کشور آلمان را ارائه می­دهد. در این راستا یک مکان به عنوان آدرس شرکت ثبت می­گردد و جهت دریافت و تحویل مرسولات شرکت به موکل و انجام امور اداری شرکت از این آدرس استفاده می­شود.
 
در طول مدت زمان قرارداد، شماره تلفن ثابت، شماره دورنگار و دامنه اینترنتی در اختیار شرکت قرار داده می‌شود. منشی آلمانی زبان در روزهای اداری جوابگوی تماسهای دریافتی شرکت خواهد بود و متن تماسها از طریق ایمیل برای موکل ارسال خواهند شد. به همین ترتیب نامه های دریافتی شرکت نیز بلافاصله پس از دریافت به آدرس موکل ارسال می‌گردند.

 

گروه ۱ 
۱. تخصیص یک مکان در کشور آلمان به عنوان آدرس شرکت
۲. دریافت مرسولات پستی شرکت و ارجاع آن از طریق ایمیل
۳. معرفی این دفتر بعنوان وکیل شرکت به اداره مالیات کشور آلمان و ارائه اظهارنامه‌های مالی شرکت
۴. ارائه ترازنامه سالیانه شرکت به سازمان ثبت شرکت‌ها در کشور آلمان 

گروه ۲ 
۱. خدمات مذکور در گروه ۱
۲. اختصاص یک خط شماره تلفن ثابت، یک خط تلفن همراه و یک خط دورنگار برای شرکت در کشور آلمان، ثبت شماره تلفن ثابت و دورنگار شرکت در اطلاعات و کتاب تلفن مخابرات کشور آلمان
۳. پاسخگویی به خط تلفن ثابت شرکت توسط منشی آلمانی زبان، ارجاع مستقیم دورنگار از طریق ایمیل
۴. ثبت دامنه اینترنتی برای شرکت در کشور آلمان

گروه ۳
۱. خدمات مذکور در گروه ۱ و ۲
۲. اختصاص در مجموع دو خط تلفن ثابت برای شرکت در کشور آلمان و انتقال مکالمات یک خط به شماره تلفن موکل
۳. ارائه مشاوره حقوقی در امور مربوط به کشور آلمان برای شرکت
۴. ارائه دعوتنامه جهت سفر کوتاه مدت مدیر عامل شرکت به کشور آلمان

 

در صورت نیاز به دفتر فیزیکی کار در آلمان، سطح خدمات مورد نیاز مانند تهیه دفتر و استخدام کارمند را جهت بررسی هزینه اطلاع رسانی نمایید.
 
۱. در کشور آلمان شرکت‌ها از زمان تأسیس حتی در صورت عدم فعالیت، موظف به دارا بودن یک آدرس جهت دریافت مکاتبات کتبی ادارات و ارائه ترازنامه سالیانه شرکت به سازمان ثبت شرکت‌ها می‌باشند. این خدمات در گروه ۱ در نظر گرفته شده­اند. 
 
۲. خدمات گروه­های فوق الذکر در حد پایه می­باشند و جهت شرکت‌هایی در نظر گرفته شده­اند که فعالیت اقتصادی در کشور آلمان ندارند.
 
۳.  خدمات نگهداری شرکت در گروه های ۱ و ۲ شامل ارائه مشاوره نمی­باشند.
 
۴خط تلفن ثابت به نام شرکت ثبت می‌گردد و در هر زمان امکان انتقال این خط به آدرس دیگر در شهر ثبت شده وجود دارد. هزینه مخابراتی انتقال مکالمات در گروه ۳ به عهده موکل می­باشند.
 
۵. کلیه شرکت‌ها در کشور آلمان موظف به عضویت در اتاق بازرگانی و ارائه بیلان به سازمان ثبت شرکت‌ها در آن کشور می‌باشند. تعرفه عضویت در اتاق و هزینه انتشار بیلان، سالانه حدود ۲۰۰ یوړو است. شرکت در صورت عدم فعالیت یا عدم سوددهی شامل هزینه­های بیشتری نمیشود. در صورت سوددهی، درآمد حاصله طبق قوانین کشور آلمان مشمول مالیات می‌گردد.