میانجیگری تجاری

میانجیگری تجاری

با کمک میانجیگری‌، دفتر حقوقی و مالیاتی ایران و آلمان شرکت‌های فعال بین کشور ایران و آلمان را پشتبانی می‌کند، اختلافات خود با شرکای تجاری و مشتریان را خارج از دادگاه حل و فصل نمایند. در میانجیگری طرفین درگیری داوطلبانه و با حمایت شخص ثالث بی‌طرف (میانجیگر) سعی در یافتن راه حل دوستانه برای درگیری دارند. دفتر حقوقی و مالیاتی ایران و آلمان با طرف مقابل تماس می‌گیرد تا وی را جهت شرکت در این پروسه ترغیب نماید.

دفتر حقوقی و مالیاتی ایران و آلمان با استفاده از تجربیات خود در یافتن راه حل دوستانه شرکت‌های طرفین اختلاف را پشتیبانی می‌نماید. در مقایسه با پروسه دادرسی در دادگاه، میانجیگری نتیجه سریع با هزینه‌های کمتر و حفظ روابط تجاری را امکان‌پذیر می‌کند.

دفتر حقوقی و مالیاتی ایران و آلمان مزایای زیر را در میانجیگری به شما ارائه می‌دهد:

  • اختلافات تجاری خود را با توجه به رویه‌ها و استانداردهای کشور آلمان و
  • بدون نیاز به زبان و حضور در محل شریک تجاری حل کنید