انواع شرکت‌ها در آلمان

انواع شرکت‌ها در آلمان

ساختار شرکت ها در ایران بطور وسیعی در برگرفته از قانون تجارت کشور فرانسه می‌باشد که شباهت سطحی زیادی با قانون تجارت آلمان دارد. در زیر تمام قالبهای حقوقی در آلمان جهت فعالیت اقتصادی نامبرده می‌شوند و در ارتباط با شرکت مسئولیت محدود که اکثر شرکت‌های کوچک تا متوسط در آلمان و همچنین اکثر بازرگانان از ایران جهت فعالیت اقتصادی در آلمان از آن استفاده می‌کنند، توضیحات بیشتری ارائه می‌گردد.

الف) Einzelunternehmer

فعالیت تک نفره در قالب شخصیت حقیقی

ب) Stille Gesellschaft

شراکت در سود و ضرر در یک شرکت ثالث

ج) (Offene Handelsgesellschaft (OHG

شرکت تضامنی

د) (Kommanditgesellschaft (KG

شرکت مختلط غیر سهامی

ه) (Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR

فعالیت چند نفره در قالب شخصیت حقیقی

و) (Aktiengesellschaft (AG

شرکت سهامی

ز) (Kommanditgesellschahft auf Aktien (KGaA

شرکت نسبی

ح) (Eingetragene Genossenschaft (eG

شرکت تعاونی

ط) (Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH

شرکت با مسئولیت محدود

برای ثبت یک شرکت مستقل با مسئولیت محدود در آلمان، اطلاعات زیر مورد نیاز می‌باشد.

 • نام شرکت جهت ثبت
 • موضوع فعالیت شرکت
 • شهر مورد نظر برای ثبت شرکت
 • نام مدیر عامل شرکت که همزمان به عنوان سهامدار نیز می‌تواند باشد.
 • نام سهامدار یا سهامداران شرکت و درصد سهام هر یک از آنها از کل سرمایه شرکت. تأسیس شرکت در آلمان تنها توسط یک سهامدار نیز میسر می‌باشد.
 • آدرس محل سکونت سهامداران و مدیرعامل.
 • سرمایه شرکت و میزان پرداخت آن در زمان ثبت.
 • حداقل میزان سرمایه تعیین شده  برای تأسیس شرکت با مسئولیت محدود ۲۵/۰۰۰ یورو می‌باشد. حداقل یک چهارم از سرمایه شرکت که اجازه تنزل از ۱۲/۵۰۰ یورو را ندارد، می‌بایست توسط سهامداران به مدیر عامل شرکت پرداخت شود و مابقی مبلغ می‌تواند در تعهد سهامداران بماند. مبلغ فوق باید در زمان تقاضای ثبت به مدیر عامل شرکت پرداخت شده باشد و ایشان دریافت مبلغ را ضمانت نماید.
 • بر حسب یک ماده در قانون شرکت با مسئولیت آلمان، می‌توان شرکت با مسئولیت محدود از نوع (Unternehmergesellschaft (UG به ثبت رساند و در زمان تأسیس شرکت، مبلغ سرمایه شرکت حداقل ۱ یورو تعیین شود. این نوع شرکت‌ها موظفند سالیانه ۲۵% از سود خود را به منظور افزایش سرمایه شرکت پس­‌انداز کنند. در صورت دسترسی سرمایه شرکت به میزان تعیین شده برای شرکت‌های GmbH، نوع شرکت از UG به GmbH قابل تغییر است. به دلیل کم اعتباری این نوع شرکت‌ها نزد بانک­ها، ادارات و شرکای تجاری، توصیه می‌گردد حتی‌المقدور شرکت از نوع GmbH تأسیس شود.
 • مدت زمان لازم برای تأسیس و ثبت شرکت در آلمان حدود ۳ ماه می‌باشد.
 • در آلمان شرکت‌ها از زمان تأسیس حتی در صورت عدم فعالیت، موظف به دارا بودن یک آدرس جهت دریافت مکاتبات کتبی ادارات، ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی به اداره مالیات و ارائه ترازنامه سالیانه شرکت به سازمان ثبت شرکت‌ها می‌باشند.
 • تأسیس و ثبت شرکت در مجموع نیاز به جواز اقامت ندارد. سهامداران شرکت به دلیل عدم دارا بودن سمت فعال، مشمول اقامت نیستند و در صورت تمایل به تردد به کشور آلمان می‌بایست درخواست ویزای تجاری نمایند. مدیر عامل شرکت نیز در صورت عدم تمایل به اقامت طولانی مدت در کشور آلمان و عدم تمایل به راه اندازی محل کسب تجاری در کشور آلمان مشمول دریافت اقامت نمی‌باشد. در این صورت رفت و آمد به کشور آلمان می‌بایست از طریق ویزای تجاری انجام پذیرد. در صورتی که شرکت قصد راه اندازی محل کسب تجاری را در کشور آلمان داشته باشد یا در صورت اقامت مدیر عامل بیش از ۹۰ روز در مدت زمان ۱۸۰ روز، مدیر عامل شرکت نیاز به جواز اقامت دارد.

 در صورتی که فقط در صورت دریافت مجوز اقامت مایل به راه اندازی شرکت می‌باشید توصیه میگردد، شرکت را تاسیس و از ثبت آن تا دریافت نتیجه پروسه درخواست اقامت خودداری نمایید. تاسیس شرکت برای پروسه درخواست اقامت کافی می‌باشد. پروسه انحلال، تصفیه و حذف شرکت مدت زمان بیش از ۱ سال و هزینه‌هایی به‌ میزان حدود ثبت شرکت در بر دارد.