مهدي اصغری مقدم، وکیل ایران/بندرعباس

مهدی اصغری مقدم

رشته‌های فعالیت
امور شرکت‌ها و حقوق مهندسی، حقوق حمل و نقل، داور مستقل در داوری‌های تجاری

رزومه
متولد ۱۳۵۳ در بندر انزلی/ایران. کارشناسی، کارشناسی ارشد  و دکترا حقوق خصوصی از ایران. ورود به حرفه وکالت در بندرعباس/ایران. کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور حمل و نقل و لجیستیک. مشاور حقوقی شرکت‌های تجاری و ساختمانی. مدرس دانشگاه.