سعید مجیدی‌نژاد، وکیل ایران/تهران

سعید مجیدی‌نژاد

رشته فعالیت

حقوق داخلی  ایران به ویژه حقوق مدنی و تجارت

رزومه

متولد ۱۳۴۳ در تهران/ایران. لیسانس حقوق قضایی و فوق‌لیسانس حقوق خصوصی از دانشگاه آزاد تهران. ورود به حرفه وکالت در تهران/ایران ۱۳۷۸. نویسنده مطالب حقوقی در مجله اطلاعات هفتگی از سال ۱۳۸۱.