نمایندگی مالی

نمایندگی مالی

در موارد خاص، شرکت‌ها این امکان را دارند که توسط نماینده “به اصطلاح مالی” در کشور آلمان اهداف مالیاتی خود را نمایندگی کنند. با این کار به عنوان مثال شرکت‌هایی که قصد صادرات به کشور آلمان را دارند و در آنجا شعبه ندارند، از پروسه اداری ثبت‌نام در اداره مالیات و ارائه اظهارنامه‌های مربوطه صرفه‌جویی می‌کنند. استفاده از نماینده مالی در کشور آلمان داوطلبانه است.

خدمات دفتر حقوقی و مالیاتی ایران و آلمان شامل موارد زیر می‌باشد.

  • ارزیابی شرح کار
  • ثبت نام برای مالیات بر ارزش افزوده
  • ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
  • ارائه اظهارنامه‌های اجباری (به عنوان مثال Intrastat)