نحوه ارتباط با ادارات و مؤسسات آلمانی جهت انجام امور ثبتی

نحوه ارتباط با ادارات و مؤسسات آلمانی جهت انجام امور ثبتی

الف) تاسیس و ثبت شرکت

  • جهت تاسیس یک شرکت با مسئولیت محدود در آلمان می‌بایست اساسنامه شرکت در فرم یک سند محضری تدوین گردد. 
  • برای ثبت شرکت احتیاج به امضاء گواهی شده مدیر عامل در روی درخواست نامه ثبت شرکت می‌باشد. در روی برگه درخواست ثبت شرکت موارد حقوقی مهمی ذکر شده است که می‌بایست از طرف مدیر عامل مطالعه و تایید گردد. 
  • اساسنامه شرکت، لیست شرکای شرکت، درخواستنامه ثبت شرکت همراه با آدرس شرکت می‌بایست به دادگستری شهر مورد نظر برای ثبت ارسال شوند. دادگستری ثبت محتوای مدارک و آدرس شرکت را بررسی و در صورت بلامانع بودن، نسبت به ثبت شرکت اقدام می‌نماید.

ب) ثبت محل سکونت

  • ساکنین آلمان می‌بایست در تمام طول مدت اقامت یک آدرس را به عنوان محل سکونت ثبت کنند. اداره Einwohnermeldeamt مجری ثبت محل سکونت می‌باشد که ساکن می‌بایست ظرف یک هفته با در دست داشتن گذرنامه و آدرس محل سکونت، محل سکونت خود را ثبت و برگه Anmeldebestätigung دریافت کند. اداره اتباع خارجه محل سکونت، مرجع رسیدگی و مسئول نگهداری پرونده اقامت متقاضی می‌باشد. اداره اتباع خارجه بصورت اتوماتیک در جریان تغییر محل سکونت ثبت شده قرار می‌گیرد و در صورت نقل مکان و مرجعیت یک اداره جدید، پرونده را به اداره جدید منتقل می‌کند. در صورت نقل مکان به  شهر دیگر، پرونده نیز به آن شهر منتقل می‌­شود.
  • مدیر عامل در حین سکونت در آلمان، مجاز به دارا بودن محل سکونت در خارج از آلمان نیز می‌باشد. اتباع خارجه مقیم آلمان می­‌بایست در عرض شش ماه حداقل یک روز در آلمان سکونت داشته باشند، در غیر این صورت، قانون اقامت این اشخاص را باطل شده تلقی می‌­دارد.

ج) بیمه درمانی

بیمه درمانی برای تمام ساکنان آلمان اجباری می‌باشد. در صورت عدم عقد قرارداد بیمه، متقاضی از زمان شروع سکونتش در آلمان مشمول جریمه می‌­شود. تمام کارگزاران بیمه در زمان صدور بیمه نامه جدید، موظف به کنترل بیمه نامه قدیم هستند.

د) کلاس زبان

متقاضی پس از دریافت اقامت می‌تواند در کلاسهای Integrationskurs  شرکت نماید. این کلاسها شامل آموزش زبان و فرهنگ آلمان می‌باشند و شرکت در آن توصیه می‌شود. جهت شرکت در این کلاس می‌توانید نزدیکترین مدرسه نزدیک به محل سکونت خود در آلمان را از طریق صفحه اینترنتی

http://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Kursorte

جستجو نمایید. در صورت شرکت در این کلاس برگه اتمام کلاس را نزد خود نگاه داشته و در زمان تمدید اقامت به نامحدود و در زمان درخواست تابعیت آلمان به ادارات مربوطه ارائه دهید. در صورت درخواست تمدید اقامت به مدت زمان نامحدود شما می‌بایست به زبان آلمانی تسلط داشته باشید که برای آن ارائه این برگه کافی می‌باشد. همچنین در صورت شرکت در این کلاس مدت زمان برای درخواست تابعیت آلمان از ۸ به ۷ سال اقامت در آلمان کوتاه می‌شود.