اطلاعات حقوقی و مالیاتی

اطلاعات حقوقی و مالیاتی

هنگام انجام تجارت در حوزه اقتصادی بین المللی، آگاهی از وضعیت حقوقی کشور دیگر ضروری است. دفتر حقوقی و مالیاتی ایران و آلمان اطلاعات موثقی در مورد وضعیت حقوقی کشور آلمان ارائه می دهد. در تجارت کالا و خدمات بین ایران و کشور آلمان، سوالات مربوط به تعهدات مالیاتی در کشور آلمان نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

ما در زمینه های حقوقی زیر اطلاعات اولیه را به شما ارائه می دهیم:

  • سوالات مربوط به واردات و صادرات
  • حقوق قرارداد و شرکت
  • حقوق گمرک و تجارت
  • حقوق کار و تامین اجتماعی
  • حقوق ورشکستگی
  • حقوق مالیات (به عنوان مثال قانون مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده)