سیستم بانک‌ها در آلمان و نحوه تامین مالی

سیستم بانک‌ها در آلمان و نحوه تامین مالی

الف. بانک ها در آلمان به سه دسته خصوصی Bank، دولتی  Sparkasse و تعاونی Genossenschaft تقسیم شده‌اند و مانند ایران تفاوت چندانی در ارائه خدمات به مشتریان ندارند  و فقط هزینه ارائه خدمات کمی متفاوت است.

ب. حسابهای بانکی به دو دسته حساب پس انداز  Spareinlage و حساب جاری  Girokonto تقسیم شده‌اند. حساب پس‌انداز قابلیت حواله و بسیاری دیگر از خدمات بانکی دیگر را ندارد و بدین دلیل تقریبا تمامی ساکنان آلمان دارای حساب جاری می‌باشند که بدینوسیله بتوانند مراودات روزمره بانکی خود را انجام دهند. نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در حال حاضر ۰% می‌باشد و بسیاری از بانک‌ها در اروپا به حساب پس انداز با ارز یورو بهره‌ای تعلق نمی‌دهند و منجمله بدین دلیل حساب پس‌انداز محبوبیت خود را در سالهای گذشته از دست داده است.

ج. در صورت درخواست، بانکی که در آن حساب جاری دارید برایتان دسته چک صادر می‌کند. لازم به ذکر است که در آلمان چک در مراودات تجاری بسیار اندک استفاده می‌شود و در صورت عدم موجودی در حساب بانکی صادرکننده چک، امکان دریافت حکم جلب میسر نمی‌باشد و از دید حقوقی مانند یک طلب عادی تلقی می‌گردد. فقط در ارتباط با پیگیری حقوقی در دادگستری در صورت داشتن چک میتوان پروسه Urkundenprozess را علیه بدهکار جاری نمود که کمی راحت‌تر می‌توان حکم مربوطه را دریافت کرد.

د. همچنین در صورت درخواست، بانکی که در آن حساب جاری دارید برای حساب جاری‌تان خط اعتبار Dispositionskredit تعیین می‌کند که شما در هر زمان بدون درخواست مجدد بتوانید تا میزان خط اعتبار مازاد از موجودی‌تان از حساب بانکی برداشت نمایید. میزان این نوع اعتبار بستگی به حجم گردش حساب بانکی و اعتبار بانکی شما در آلمان دارد و می‌بایست در کوتاه مدت به بانک بازپرداخت شود. جهت تسهیلات بیشتر، معمولا بانکها در آلمان همانند ایران درخواست ضمانت می‌کنند که بطور مثال می‌توان با در رهن در آوردن املاک مستقر در آلمان به آن جامع عمل پوشاند.