خدمات بازرگانی در آلمان

خدمات بازرگانی در آلمان

در صورتی که به عنوان یک شرکت ایرانی در جستجوی شریک آلمانی هستید، در حال حاضر شرکتی دارید یا قصد تأسیس یک شرکت در آلمان را دارید، دفتر ما با ارائه مشاوره کاربردی، روند توسعه تجاری شرکت شما را تسریع می‌بخشد. ارتباطات گسترده، سالها تجربه و دانش فراگیر ما به شما کمک می‌کند در این بازار وسیع گام بگذارید. ما به عنوان یک شرکت مشاوره‌ای به شرکت‌های ایرانی و آلمانی مشاوره ارائه می‌دهیم، سرپرستی و اداره شرکت‌های مستقر در آلمان را به عهده می‌گیریم، در تأسیس و ثبت شرکت در کشور آلمان پشتیبانی می‌نماییم، در صادرات، واردات کالا و ورود به بازار آلمان خدمات ارائه می‌دهیم. ما شما را دعوت می‌نماییم، برای ورود موفق به بازار آلمان، تاسیس شرکت و فعالیت اقتصادی در آنجا با ما همراه باشید و از تجربیات، ارتباطات اقتصادی، اجتماعی و راهکارهای ما بهره‌مند شوید.

خدمات این دفتر در آلمان شامل موارد زیر می‌باشد: