حمایت‌ها و مشوق‌های دولت آلمان

حمایت‌ها و مشوق‌های دولتی

حمایت‌ها و مشوق‌های دولتی آلمان جهت فعالیت اقتصادی به دو دسته حمایت‌های دولت فدرال و دولت محلی تقسیم می‌شوند و با توجه به میزان سرمایه‌گذاری و نوع فعالیت اقتصادی متغیر می‌باشند. مشوق‌های دولت فدرال را میتوان از سایت اینترنتی www.gtai.de و مشوق‌های دولت محلی را از اتاق بازرگانی محل استقرار شرکت پیگیری نمود. حمایت‌ها و مشوق‌های دولتی آلمان برای اتباع خارجی که تمایل دارند شرکت کوچک تاسیس نمایند و بدین طریق مجوز اقامت کسب نمایند، محدود می‌باشد و بطور مثال در حدود تقبل پرداخت اجاره بها محل استقرار شرکت برای چند ماه می‌باشد که معمولا ارزش پیگیری ندارد.