بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده

بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده

مطالبات مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌های ایرانی در برابر مقامات آلمانی مستلزم حضور و آگاهی از فضای قانونی است. شرکت های ایرانی بدون داشتن شعبه شرکت خود در آلمان در صورت تمایل به وصول مطالبات با هزینه های زیادی روبرو می شوند. دفتر حقوقی و مالیاتی ایران و آلمان به شما کمک می کنند تا سریع و کارآمد مطالبات مالیات بر ارزش افزوده خود را مدعی شوید.

دفتر حقوقی و مالیاتی ایران و آلمان در موارد زیر از شما پشتیبانی می کند:

  • بررسی شرایط مورد نیاز برای بازپرداخت
  • درخواست و بررسی مقدماتی
  • تماس با ادارات محلی