انواع ویزای تجاری آلمان

انواع ویزای تجاری آلمان

الف. ویزای شنگن جهت اقامتهای کوتاه مدت

 • شرایط: سفر با هدف مذاکره یا بازدید تجاری و بازگشت به کشور متبوع قبل از پایان مدت زمان اعتبار ویزا
 • حداکثر مدت زمان اعتبار: ۵ سال
 • حداکثر مدت زمان اقامت: ۹۰ روز طی هر ۱۸۰ روز
 • مدت زمان مورد نیاز جهت صدور ویزا: ثبت نام در لیست انتظار برای وقت سفارت آلمان در تهران و سپس بررسی مدارک توسط سفارت که در حال حاضر در مجموع کمتر از ۳ ماه میباشد.
 • محدودیت ها:
 • عدم امکان راه اندازی محل کسب تجاری در آلمان
 • در صورت صدور ویزا از سوی سفارت آلمان مقصد اصلی سفر میبایست در آلمان واقع شده باشد.

ب. ویزای ملی آلمان جهت راه اندازی محل کسب تجاری طبق ماده ۲۱ قانون اقامت آلمان

 • شرایط:
 • منفعت اقتصادی یا نیاز منطقه ای برای فعالیت مورد نظر وجود داشته باشد،
 • از فعالیت در نظر گرفته شده، انتظار تأثیرات مثبت بر اقتصاد پیش بینی شود و
 • تأمین مالی از طریق سرمایه شخصی یا اعتبار فراهم شود.

در این راستا، تصمیم گیری برای صدور ویزا بر اساس موارد زیر صورت می گیرد:

 • آیا طرح کاری مورد نظر توانایی رقابت دارد؟
 • میزان دانش و تجربه متقاضی در رشته فعالیت و نسبت به امور تجاری و شرکت داری؟
 • میزان سرمایه متقاضی/میزان امکان دریافت تسهیلات؟
 • میزان ایجاد اشتغال؟
 • میزان خلاقیت و نوآوری در فعالیت مورد نظر؟
 • مدت زمان اعتبار: ۳ ماه جهت ورود به آلمان که میبایست پس از ورود صدور کارت اقامت در اداره اتباع خارجه درخواست گردد.
 • حداکثر مدت زمان اقامت: نامحدود
 • مدت زمان مورد نیاز جهت صدور ویزا: ثبت نام در لیست انتظار برای وقت سفارت آلمان در تهران در حال حاضر بیش از ۱۲ ماه و بررسی صلاحیت فعالیت مورد نظر از سوی ادارات ذیربط در آلمان به میزان حدود ۳ ماه می‌باشد.
 • مهاجرت به آلمان از طریق فعالیت اقتصادی به عنوان مهاجرت دائم در نظر گرفته شده و اقامت مربوطه پس از گذشت مدت زمانی قابل تبدیل به اقامت دائم می­باشد. در مرحله اول، اقامت با مدت اعتبار ۱ الی ۳ سال صادر می­گردد. قبل از تمدید اقامت، فعالیت اقتصادی انجام شده از طریق مراجع ذیصلاح مورد بررسی قرار می­گیرد و به اداره اتباع خارجه گزارش داده می شود. ۳ سال پس از دریافت اقامت و در صورت انجام دادن فعالیت برنامه ریزی شده، مدت اعتبار اقامت قابل تبدیل به دائم می باشد.
 • در صورت عدم راه اندازی فعالیت اقتصادی برنامه ریزی شده، فعال اقتصادی میبایست نسبت به ترک کشور آلمان اقدام نماید. در غیر اینصورت اداره اتباع خارجه از تمدید مجوز اقامت وی خودداری و نسبت به اخراج وی اقدام مینماید که این روند در سیستم اطلاعات اتباع خارجه ثبت و منجمله در دسترس ماموران کنسولی صدور ویزای آلمان قرار میگیرد.

ج) ویزای ملی آلمان جهت الحاق همسر و فرزندان به فعال اقتصادی

 • شرایط:
 • پذیرفته شدن درخواست ویزای فعال اقتصادی طبق توضیحات فوق الذکر
 • فقط برای همسر فعال اقتصادی و فرزندان تا سن ۱۸ سال
 • مدت زمان اعتبار: ۳ ماه جهت ورود به آلمان که میبایست پس از ورود صدور کارت اقامت در اداره اتباع خارجه درخواست گردد.
 • حداکثر مدت زمان اقامت: به میزان اعتبار اقامت فعال اقتصادی
 • مدت زمان مورد نیاز جهت صدور ویزا:
 • ثبت نام در لیست انتظار برای وقت سفارت آلمان در تهران در حال حاضر بیش از ۱۲ ماه و بررسی شرایط از سوی ادارات ذیربط در آلمان به میزان حدود ۳ ماه می‌باشد.
 • درخواست ویزای الحاق به خانواده همزمان با درخواست ویزای فعال اقتصادی و یا پس از دریافت نتیجه آن امکانپذیر میباشد. مزیت درخواست ویزا برای همسر و فرزندان همراه با پروسه متقاضی، امکان صدور همزمان ویزای اقامت خانواده میباشد که بدون معطلی و به سهولت انجام میپذیرد. نقطه منفی این پروسه، عدم صدور ویزای اعضای خانواده و ثبت آن در سیستم ویزای کشورهای عضو قرارداد شنگن در صورت رد صلاحیت فعالیت متقاضی میباشد. در صورت تقاضای ویزا برای خانواده پس از صدور اقامت متقاضی، ویزای مربوطه پس از موافقت اداره اتباع خارجه در آلمان صورت میپذیرد که این پروسه زمانبر و مشروط به ارائه مدارک مورد نیاز، منجمله محل سکونت و درآمد مکتفی از سوی متقاضی به اداره اتباع خارجه صورت می‌پذیرد. در مجموع درخواست همزمان اعضای خانواده همراه با متقاضی بعلت مدت زمان کنونی برای وقت سفارت آلمان در تهران و همچنین سهولت امور اداری توصیه میگردد.