افتتاح حساب بانکی در آلمان

افتتاح حساب بانکی

الف. طبق قوانین اتحادیه اروپا افتتاح حساب بانکی برای افراد غیر مقیم میسر نمی‌باشد. لذا افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی فقط در صورت دریافت اقامت میسر است.

ب. در ارتباط با اشخاص حقوقی که اعضای آن، بخصوص مدیرعامل، مقیم آلمان نباشد، افتتاح حساب بانکی دشوار می‌باشد. از دید حقوقی مانعی جهت افتتاح حساب برای این اشخاص وجود ندارد اما بانکهای آلمانی در این ارتباط بخصوص برای اتباع ایرانی با توجه به تحریم‌های گذشته به سختی حساب بانکی افتتاح می‌کنند. در این راستا توصیه می‌شود در صورت تمایل به درخواست صدور اقامت تا اعلام نتیجه منتظر بمانید یا در غیر اینصورت به چندین بانک مختلف، منجمله بانکهای کوچک مراجعه و امکان افتتاح حساب را سوال نمایید.

ج. جهت افتتاح حساب بانکی، بسیاری از بانک‌ها در سایت‌های اینترنتی خودشان فرمهای مربوط به افتتاح حساب را بارگذاری نموده‌اند و شما می‌توانید پس از تکمیل فرم‌ها در صورت موجودیت از طریق ارتباط اینترنتی ویدئوکنفرانس احراز هویت شوید یا با در دست داستن پرینت مدارک و مراجعه به شعب اداره پست این کار را انجام دهید. همچنین میتوان حضوری به بانک‌هایی که دارای شعب فیزیکی می‌باشند جهت افتتاح حساب مراجعه و پروسه مربوطه را در خود بانک انجام داد.